Uppsala konstmuseum

Information om utställningar, program, öppettider och entréavgifter hittar du på uppsalakonstmuseum.se.

Framtidens konstverksamhet

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering.

Läs om utredningen av framtidens konstverksamhet

Kontakta Uppsala konstmuseum

Telefon: 018-727 24 82
Besöksadress: Uppsala slott, ingång E
Postadress: Drottning Christinas väg 1E, 752 37 Uppsala