Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. 1. Affischering

  Affischering – detta gäller

  Här finns en checklista för Uppsala kommuns regler för uppsättning av valaffischer.

  Tillstånd

  Det behövs tillstånd från polisen för att sätta upp valaffischer på offentlig plats i detaljplanelagt område. Varje parti ansöker på egen hand om tillstånd från polisen. 

  Sök tillstånd för att använda offentlig plats

  Tiden

  Affischeringen får påbörjas 2022-08-14. Affischerna skall vara borttagna senast 2022-09-18.

  Storlek

  Affischernas storlek får inte överstiga 2 meter x 1 meter. Affischerna får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar. Affischer som placeras på stolpar får inte överstiga 100 x 70 cm.

  Placering

  Affischer eller anslag får inte sättas upp på vägmärkes-, trafiksignalstolpar och inte heller på elskåp, träd, väderskydd eller tunnlar. Affischer får inte sättas upp i rabatter eller planteringar. Affischer får inte placeras över Fyrisån och inte heller i vatten eller på flytetyg i vatten.

  Vägbroar vid Råbyvägen och Kungsängsleden/Lägerhyddsvägen får inte användas för affischering.

  Affischerna ska vara väl förankrade för att inte utgöra någon olycks- eller skaderisk.

  Affischer får inte vara siktskymmande. De ska därmed placeras minst 15 meter från gatu- eller vägkorsning, rondell, kurva, vägmärken, trafiksignal, reklam- och informationstavlor eller busshållplats.

  När affischer fästes på belysningsstolpar får fästanordningen inte vara av metall. Snören eller plastband ska användas.

  Maximalt ett affischpar per belysningsstolpe.

  Vid affischering där en stolpe slås ned i marken, får stolpen slås ned maximalt 30 cm i marken.

  Affischer får inte placeras närmare än 15 meter från vallokal.

  Utformning

  Affischer får inte vara utformade så att de kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar.

  Nedskräpning

  För att undvika nedskräpning ska affischer och marken i anslutning till affischer kontrolleras dagligen. Uppsamlat skräp får inte läggas i kommunens papperskorgar utan ska bortföras från platsen.

  Återställning

  Efter nyttjandet ska platserna städas och marken återställas.

  Borttagning

  Olämpligt uppsatta affischer ska flyttas omedelbart på uppmaning av polis eller kommun.

  Mer information om affischering

  Mejla tmu@uppsala.se för mer information om villkor för affischering.

 2. 2. Valstugor

  Placering vid Resecentrum

  Med anledning av att stora torget byggs om så har kommunen upplåtit mark och fått polistillstånd för att placera valstugorna vid resecentrum. Det finns i dagsläget några platser kvar på östa sidan där politiska partier kan ställa upp sina egna valstugor. De kvarvarande platserna vid resecentrum fördelas i turordning.

  Kontakta tmu@uppsala.se för intresseanmälan och information om villkor och förutsättningar för valstugorna kring resecentrum.