Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående Medborgarlöften

Här hittar du pågående medborgarlöften.

Medborgarlöfte för Resecentrum

I september 2019 genomfördes en medborgardialog vid Resecentrum. Denna låg till grund för det medborgarlöfte som pågår 2020-2023.

Här hittar du medborgardialogen:

Medborgardialog Resecentrum 2019

Här hittar du medborgarlöftet

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020-2023

Se filmen om hur vi jobbar tillsammans för ett tryggt Resecentrum.

Se filmen från 10 juni 2020 där kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och lokalpolisområdeschef Jan Håkansson signerar det nya medborgarlöftet för 2020–2023.

Flera åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. Vi har bland annat:

 • förbättrat belysningen i hela området
 • infört månatliga ronder för att upptäcka vad som eventuellt är trasigt och behöver åtgärdas
 • målat om Centralpassagens tak för bättre reflektion av belysningen
 • infört kamerabevakning
 • utfört riktade insatser mot kriminella gäng i området
 • anpassat ronderingar av ordningsvakter utifrån behov
 • lämnat stöd till polisutredningar i form av kameraupptagningar
 • uppgraderat julbelysningsprogrammet
 • utökat städningen inom hela Resecentrum
 • utfört beskärningsåtgärder i Frodeparken.

Arbetet med ovanstående är ständigt pågående medan vi även jobbar vidare med:

 • gemensamma insatser där socialtjänst och polis jobbar tillsammans med målgruppen unga i missbruk i offentlig miljö
 • en samverkansgrupp mellan skolor, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) i centrala Uppsala för att identifiera barn och unga i riskzon för droger, kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden
 • Ungdomsjourens socialarbetare på fältet, som jobbar både dag- och kvällstid med uppsökande och förebyggande arbete i samverkan med lokala aktörer i centrala Uppsala
 • Socialtjänsten, som samordnar sociala insatser med bland andra polis, trafikledning, kommunala ordningsvakter och civilsamhället i form av exempelvis nattvandring
 • fokus på lugna och trygga evenemang med många synliga vuxna
 • konstnärliga gestaltningsuppdrag för Uppsala central
 • polisen som genomför trafikinsatser med fokus på trafiksäkerhet