Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutade medborgarlöften

På den här sidan hittar du avslutade medborgarlöften.

Medborgarlöfte för Sala backe

Uppsala kommun, Uppsalahem och polisen hade tillsammans ett medborgarlöfte för Sala backe som sträckte sig perioden 16 maj till 16 oktober 2022. Det övergripande målet med medborgarlöftet var att öka tryggheten i området och minska utsattheten för brott.

Medborgarlöftet innebar att:

  • Förstärka det pågående förebyggande arbetet i området i samverkan med lokala aktörer, näringsidkare och boende för att öka tryggheten och attraktiviteten i området kring Brantingstorg och Källparken.
  • Arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet samt ökad polisiär närvaro i området.
  • Stärka arbetet i samverkan med fokus på trygghet och säkerhet kring den nya skolan som öppnar vid Brantingstorg.
  • Öka kommunikationen kring parternas brottsförebyggande arbete i Sala backe och området kring Brantingstorg och Källparken.
  • I samverkan utveckla samordning för fortsatt arbete i ökad trygghet efter medborgarlöftets slut.

Uppföljning sker efter perioden för medborgarlöftet avslutats. Arbetet i Sala backe fortsätter efter att medborgarlöftet avslutats för att fortsätta öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra

I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet. Medborgardialogen genomfördes av Uppsala kommun, polisen och den för året nybildade fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra, det primära verktyget var en enkät.

Resultat av medborgardialogen:

Medborgardialog Gottsunda/Valsätra – Uppsala kommun

Läs mer om medborgarlöftet:

Läs mer om resultatet av arbetet med Medborgarlöftet