Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunen vill skapa ett tryggare och säkrare Uppsala, och arbetar tillsammans med andra aktörer för att förebygga brott och skapa trygghet.

  Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi. Alla ska ha rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter ska inte begränsas av otrygghet. Arbetet med att minska brottsligheten, och öka Uppsalabornas trygghet, sker i samverkan med polisen och lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

 2. Policy för trygghet och säkerhet

  I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en policy för trygghet och säkerhet för Uppsala kommun. Policyn tydliggör principerna för ordning och planering av kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet före, under och efter oönskade händelser samt hur kommunen ska bidra till trygghet och säkerhet i det offentliga rummet och i de kommunala verksamheterna.

  Läs mer om kommunens policy för trygghet och säkerhet

 3. Handlingsplan för 2018-2022

  Till policyn för trygghet och säkerhet finns en handlingsplan som identifierar målområden och aktiviteter för åren 2018–2022. De tre målområdena för ökad trygghet handlar om

  • att Uppsala ska ha en trivsam och trygg miljö,
  • att vi ska jobba för minskad brottslighet samt
  • att vi ska jobba för minskad missbruksrelaterad otrygghet.

  Läs mer om handlingsplanen för trygghet och säkerhet

 4. För ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet

  Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, besöker och verkar här samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi. Allas rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet och att ta del av kommunens verksamheter ska inte begränsas av otrygghet.

  Som ett led i detta har kommunstyrelsen tagit fram en särskild handlingsplan med syftet att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet.

  Handlingsplanen visar på ett antal fokusområden med tillhörande effektmål som tillsammans tydliggör inriktning och visar på ambitionsnivån i nödvändiga förändringar, i stället för att fatta beslut om en rad detaljerade aktiviteter.

  Arbetet fokuserar på fem områden:

  • Barn och unga
  • Trygg närmiljö
  • Samverkan med polisen
  • Samhällsengagemang
  • Information och kommunikation.

  Läs handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021.

 5. Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra

  I februari 2018 antog kommunstyrelsen i Uppsala en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020. Den rymmer fem fokusområden som utgår från att:

  • alla som bor eller vistas i området ska känna trivsel och trygghet
  • alla områdets barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg
  • vuxna ska hitta vägar till utbildning och arbete
  • alla som bor och arbetar i Gottsunda/Valsätra på olika sätt ska vara delaktiga i sin egen och områdets utveckling.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

 6. Riktlinje för kriskommunikation

  Uppsala kommuns kommunikation ska vid en kris vara snabb, öppen, tydlig, tillgänglig, empatisk och samordnad. Inför eller vid en verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och informera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom samverkan inom kommunen, och i förekommande fall med andra myndigheter och organisationer, genom att utnyttja och samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst.

  Precis som i övrigt kommunikationsarbete följer kommunikationsansvaret vid kris det egna verksamhetsansvaret. Kriskommunikationen ska därför planeras och förmedlas av ansvarig för den berörda verksamheten, så långt det är möjligt.

  Läs kommunens riktilinje för kriskommunikation.

  Läs om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.