Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Säkra skolvägar

Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare skolväg och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen till skolan. Arbetet med att se över skolvägarna pågår ständigt för att hastigheterna ska sänkas och tryggheten ska öka.

Trafiken runt skolan är ett växande problem

Det är ett växande problem att allt fler barn blir skjutsade av sina föräldrar till skolan, oavsett avståndet. Föräldrar skjutsar för att de tror att det är det bästa för barnen och för att det finns ett vardagspussel att lösa. Konsekvensen blir att trafiksituationen runt skolorna ofta blir kaotisk och en mindre trafiksäker miljö för barn. Det förekommer att föräldrar bryter mot trafik- och parkeringsregler för att de är stressade. Ett sådant beteende är också något barnen lär sig, istället för hur de egentligen borde bete sig i trafiken.

Barn mår bättre av att cykla och gå till skolan

Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand mår bättre och blir dessutom mer självständiga. Ju mer barn rör på sig - desto bättre blir också motoriken, inlärningen och koncentrationen.

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med föreningen Svenska cykelstäder och andra svenska kommuner i kampanjen låt barnen styra. Kampanjen riktade sig till föräldrar för att de ska bli inspirerade att så mycket det går låta barnen cykla, gå eller ta bussen till skolan.

Svenska cykelstäder
Låt barnen styra

Vandrande eller cyklande skolbussar

Ett sätt att låta barnen gå eller cykla "själva" till skolan är att göra det tillsammans med andra barn och en eller ett par vuxna. De vuxna fungerar som trygghet och förebilder för ett lämpligt beteende i trafiken.

I många kommuner i Sverige, men även i andra länder, har föräldrar organiserat vandrande skolbussar där barnen samlas på en plats en bit från skolan för att sedan gå eller cykla dit tillsammans. Även om en del barn blir skjutsade till uppsamlingsplatsen får de ändå ta del av den fysiska aktivitet och gemenskap gruppen ger den sista biten till skolan. Samtidigt minskar trafikfarliga situationer med stressade föräldrar i närheten av skolan.

Så gör du för att starta en vandrande eller cyklande skolbuss

Gå och cykla till skolan – tävla varje år

Gå och cykla till skolan är en tävling som arrangeras årligen av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Uppsala kommun samarbetar med Trafikalendern och delar ut egna priser till de vinnande lagen från Uppsala.

Läs mer om tävlingen Gå och cykla på Uppsala kommuns webbplats
Läs mer på Trafikkalenderns webbplats.