Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Samverkan föreningsliv

Föreningslivet har stor betydelse för ett levande samhälle. Genom ett mångfacetterat föreningsliv skapas en meningsfull och aktiv fritid, ett levande kulturliv och ökad delaktighet.

I föreningslivet finns det ett egenvärde i att människor möts, diskuterar och bildar opinion. Föreningarna ger en röst åt olika gruppers behov, värderingar och intressen och är på så vis en förutsättning för en fungerande demokrati. Föreningslivet har också en roll som servicegivare, vilket innebär att organisationer ger sina medlemmar eller medborgare i allmänhet service, utan att ta emot full ersättning. Service är i detta sammanhang ett brett begrepp som kan innehålla alltifrån att tillhandahålla information, aktiviteter och mötesplatser till att anordna organiserad verksamhet för specifika målgrupper.

Samverkan med föreningslivet

Centralt i den lokala överenskommelsen är 12 kommunala åtaganden gentemot föreningslivet. Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK).

För att säkerställa genomförande av överenskommelsens åtaganden har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv .

Starta förening

Vill du starta en förening? För att bilda en förening måste ni vara minst tre personer. Ni ska besluta om stadgar och välja styrelse på föreningens första medlemsmöte.På Skatteverkets hemsida finns information om hur du startar en förening .

Ansök om kontantstöd

I Uppsala kommun ger flera nämnder föreningsstöd för olika aktiviteter och verksamheter. Se vilket stöd du kan få på sidan Stöd och bidrag.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn som möjliggör problemlösning för ett hållbart samhälle. Ett IOP innebär att både kommun och föreningar ser ett mervärde av dialog och samverkan samt är beredda att satsa egna resurser.

Riktlinjer, idéburet offentligt partnerskap

Kommunens förvaltningar och ansvarsområden.

Kontakt

Ta gärna kontakt om du vill ha mer information om hur Uppsala kommun arbetar med frågor rörande civilsamhället.