Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Agenda 2030

I Uppsala kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunens inriktningsmål.

Agenda 2030

 

Genom att använda FN:s globala mål (Agenda 2030) i framtagandet av kommunens inriktningsmål sätter Uppsala kommun fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

FN:s globala mål är: 

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad omjämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och Marina resurser
 15. Ekossystem och biologiskt mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap
 18. Globala målen för hållbar utveckling

 


Uppsala kommuns inriktningsmål

Världens länder har kommit fram till de globala målen i Agenda 2030 som ska:

 • avskaffa extrem fattigdom
 • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • främja fred och rättvisa
 • och lösa klimatkrisen.

Globala målens webbplats  

 

2019 hamnade Uppsala kommun högst i tidningen Dagens samhälles ranking över vilka kommuner som bäst uppnår Agenda 2030.

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987