Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

#uppsalaeffekten

Uppsala, likt andra storstadsregioner i Sverige, har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten. Kapacitetsbristen för Uppsala uppstår under cirka 150-200 timmar per år. Därför har samarbetet #uppsalaeffekten startat.

Uppsala, likt andra storstadsregioner i Sverige, har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten. Kapacitetsbristen för Uppsala uppstår under cirka 150-200 timmar per år. Därför har samarbetet #uppsalaeffekten startat.

Kapacitetsutmaningen i Uppsalas elnät

Situationen i Uppsala län beror på flera saker:

  • Efterfrågan på el har ökat. Till exempel genom fler eldrivna transportmedel, snabb tillväxt i storstadsregioner och nya mönster för elanvändning.
  • Elnätets utveckling, i detta fall främst stamnätet, har inte gått i takt med den ökade elanvändningen. Det påverkar i sin tur region- och lokalnät.
  • Minskad lönsamhet för kraftvärmeproduktion, vilket har gjort att den lokala elproduktionen har minskat.

Konsekvenser

Några av konsekvenserna som kapacitetsbristen kan leda till:

  • Det blir svårare att etablera nya stadsdelar, samt att utveckla befintliga. För en kommun som Uppsala med planer på omfattande expansion, bland annat i och med Uppsalapaketet , blir utmaningen extra tydlig.
  • Kapacitetsbristen kan påverka Uppsalas möjligheter att göra en klimatomställning. Det kan försvåra arbetet med att bygga fler laddplatser för eldrivna fordon och att på andra sätt använda el för att ersätta fossila bränslen.

Vad kan göras?

För att lösa kapacitetsbristen behövs förstärkta och nya stamnätsledningar in till Uppsala. Men det tar tid (minst 10 år) för stamnätsoperatören Svenska kraftnät. Därför måste flera aktörer prioritera effektfrågan och agera snabbt för att avlasta elnätet även på kort sikt.

I Uppsala län har samarbetet #uppsalaeffekten startats. Uppsala kommun samverkar tillsammans med Region Uppsala och Länsstyrelsen för att minska negativ påverkan från kapacitetsbristen. Under paraplyet #uppsalaeffekten samlas alla organisationers initiativ rörande el-effektfrågan. Här är några av kommunens initiativ: 

Läs mer om #uppsalaeffekten på:

Samarbete med Energimyndigheten

Aktörerna inom #uppsalaeffekten samarbetar med Energimyndigheten för att lösa utmaningarna med effektbristen i regionen. Samarbetet sker i form av en strateginod, där målet är 50 procent effektivare energianvändning i Sverige år 2030 jämfört med år 2005.

Strateginoden i Uppsala län bidrar till målet genom att skapa nya och stärka pågående samarbeten och innovationer som leder till resurseffektiv energianvändning inom bebyggelsen och till ett mer flexibelt och robust energisystem. 

Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun:

– För att Uppsala ska bli klimatpositivt till 2050 och transformera sitt lokala energisystem till att vara hållbart krävs engagemang, vilja och åtgärder på lokal, regional och nationell nivå. Vår samverkan med Energimyndigheten och de andra strateginoderna är ett viktigt steg för att få den samsyn, resurser och kunskapsutbyte som krävs för omställningen.

Mer om samarbetet på Energimyndighetens webbplats

Kontakt

Kristina Starborg, utvecklingsledare på Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret

Telefon:
018-727 12 58