Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Dagvattenpark Gottsunda

Nu bygger vi en dagvattenpark i södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen. Området består idag av åkermark som ingår i Hågadalen-Nåstens naturreservat.

 

Flygfoto över dagvattenanläggningen, november 2020.

Dagvattnet renas från oljespill och tungmetaller

Idag rinner allt dagvatten från bostadsområdet med flerbostadshus och villor orenat direkt ut i Hågaån och vidare ut i Ekoln (Mälaren) via öppna och kulverterade diken. Vattnet kommer nu istället att samlas upp i dagvattenparken innan det rinner vidare, vi hoppas kunna rena det från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av oljan och drygt 60 procent av tungmetallerna. Dagvattenparken kommer att bestå av en större damm med gångstigar, bänkar, broar och en brygga för rekreation och friluftsliv.

Parken kommer också att fungera som demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt. För skolor och allmänheten kommer parken att erbjuda möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

December 2020

Dagvattenparken är inte helt färdigställd även om det kan se så ut, en hel del arbete återstår under våren. Bilden ovan visar hur det såg ut i november 2020, som synes är det ännu inte helt färdigt. Läs mer om vilka arbeten som vi ska göra under "Tidsplan". Fotograf: Johan Heurgren, Aware stories

Rich Waters, ett projekt inom EU:s miljöprogram

Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Liknande dagvattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när dagvattenparkerna anläggs. 

Vattenparken byggs med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten genom projektet LIFE IP Rich Waters. Projektet delfinansieras även genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

Tidsplan

Arbetet påbörjades i augusti 2020 och kommer att avslutas under våren 2021. Till och med december 2020 har arbetet kommit en bra bit på väg. Det som återstår till våren är att plantera ut växter, att göra en del snickerijobb samt att placera ut de möbler som ska finnas på platsen. 

På grund av det rådande pandemiläget går det inte att säga när anläggningen kan invigas. 

Loggor