Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tips, råd och verktyg

Vill du komma igång med innovation i din verksamhet? Det finns en mängd gratis inspirationsmaterial, metodbeskrivningar och mallar som du kan använda i ditt innovationsarbete. Det gör det enkelt att komma igång för alla som vill. Här nedan tipsar vi om ett urval.

Kvinna och man vid ett ståbord på en artbetsplats.

Har du koll på din användare?

Den viktigaste utgångspunkten för allt utvecklingsarbete i offentlig sektor är invånaren eller företagaren. Alltså den som använder våra tjänster. För att kunna utveckla tjänster som upplevs som värdefulla behöver vi ha en tydlig bild av användarens behov och upplevelse av våra tjänster.

Användarresan – färden genom välfärdssystemet

Den så kallade användarresan är ett verktyg för att på ett visuellt sätt beskriva hur en invånare eller företagare färdas genom ett välfärdssystem. Det är ett handfast sätt att få en tydlig bild av processen ur användarens perspektiv och identifiera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Den visuella användarresan kan också användas för löpande utvärdering av hur en tjänst eller process utvecklas.

Vi tycker att Kungsbacka kommun beskriver användarresan på ett bra sätt i fem steg:

  1. Insamling av material
  2. Utgå från en specifik frågeställning
  3. Följ händelseförloppet genom att ta ett helhetsperspektiv
  4.  Notera avgörande ögonblick
  5. Sammanfatta och välj

Stöd inom Uppsala kommun

Om du arbetar i Uppsala kommun informerar vi på vårt intranät Insidan om stöd, coachning och utbildning som du kan ta del av. 

Insidan om Uppsala kommuns innovationsarbete

 

Nedanstående guider syftar till att leda dig genom en användardriven innovationsprocess. Det finns också gratis mallar kopplade till de olika metoderna som presenteras i guiderna. Om du saknar någon metod eller mall i en guide kan du ofta hitta den i en annan.

Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Guiden drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår ifrån en förståelse för användarens behov och upplevelser, men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

När du använder Innovationsguiden kommer du att:

  • förstå din utmaning ur användarens perspektiv,
  • förstå vad som skapar ett värde för användaren och om du verkligen löser "rätt" problem,
  • arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren.

På Innovationsguidens inspirationssida finns länkar till filmer, metodkit, case, forskning, rapporter, böcker och poddar som vi tycker, på olika sätt, inspirerar och fördjupar kunskapen om tjänstedesign, utveckling och innovation.

Innovationsguiden.

Designprocessguiden

Använd designprocessguiden för att utveckla din verksamhet. I guiden berättar Stiftelsen Svensk Industridesign mer om de olika faserna i designprocessen och hur du använder dig av dem för att utveckla nya produkter eller tjänster.

Designprocessguiden

Hållbarhetsguiden

Vill du få verktyg för att minska din verksamhets klimatpåverkan? På webbplatsen Hållbarhetsguiden kan du hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart.

Hållbarhetsguiden

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR arbetar bland annat för att stimulera forskning och innovation samt för att tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas och regionernas verksamheter.

Ta del av SKRs arbete, tips och verktyg för innovation

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och en finansiär i många innovationsprojekt. Vinnova sprider också kunskap på området och erbjuder bland annat poddserien Innovation.

Vinnovas webbplats 
Lyssna på podden Innvation  

Förändra radikalt – gör annorlunda, bättre och billigare

E-boken Förändra radikalt – gör annorlunda, bättre och billigare är en bra introduktion till tjänstedesign. 

Läs E-boken Förändra radikalt – gör annorlunda, bättre och billigare .

Nesta

Nesta är en engelsk innovationsstiftelse som producerar mycket spännande och gratis material. 

"För oss betyder innovation att göra djärva idéer till verklighet. Det betyder också att förändra liv till det bättre. Det är vad som håller oss vakna på natten och får oss ur sängen på morgonen."

Nestas Playbook for innovation learning riktar sig till innovatörer som vill sprida kunskap om metoder och verktyg. 

Nestas webbplats.

Ladda ner Playbook for innovation learning gratis.

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor

Vi blir allt fler som arbetar med tjänstedesign ute i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentliga verksamheter. Sedan hösten 2019 driver därför SKR ett nätverk för dig som vill sprida och använda dig av tjänstedesign som angreppssätt för att utveckla offentlig sektor.

Nätverket för tjänstedesign i offentlig sektor.

Stiftelsen Svensk Industridesign 

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) är en stiftelse som arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Stiftelsen arbetar med lärande, forskning, samverkan och påverkan. En stor del av verksamheten består av att driva projekt.

Stiftelsen Svensk Industridesigns webbplats. 

Experio Lab

Experio Lab är en samverkan mellan flera regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar Exerio Lab vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. På webbplatsen finns bland annat en mängd beskrivningar av innovationsprojekt och referenser till relevanta studier oavsett om du arbetar med vård och omsorg eller inte.

Experio Labs webbplats 

 

Se även sidan Inspiration för innovation