Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så gör och tänker vi

Innovationsarbetet tar avstamp i vår värdegrund.

I Uppsala kommun arbetar vi tillsammans och välkomnar nyskapande. Resultatet blir att vi gör skillnad för våra kommuninvånare. De verktyg och processer vi använder i vårt innovationsarbete hjälper oss att uppnå vår värdegrund som innehåller följande punkter: Göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Uppsala kommuns värdegrund. Göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Tjänstedesign som ett sätt att tänka och arbeta

Utveckling och innovation kan drivas fram av idéer som kommer från chefer, medarbetare eller ibland från någon av våra invånare. Idén kan utvecklas till en fantastisk och värdeskapande lösning. Tyvärr visar det sig ganska ofta att idén inte blir så värdeskapande som tänkt. Något fattas. Därför ägnar sig företag och offentliga aktörer allt mer åt det som brukar kallas för användardriven innovation, behovsdriven innovation eller tjänstedesign.

I den här filmen förklararar Fredrik Forsman vid Stiftelsen Svensk Industridesign (Svid) begreppet tjänstedesign och de olika stegen som brukar ingå. Filmens längd 2 minuter.

Designprocessguiden

 

Från idédriven till behovsdriven innovation

Gemensamt för begreppen är att de utgår från din målgrupp, alltså de personer som du vill göra det bra för med ditt innovationsarbete. Personerna i målgruppen kallas ofta användare. Gemensamt är också att det finns metoder och processer kopplade till begreppen. 

bild1-final-justerad-beskuren.jpg

Vår innovationsprocess i en loop: Ringa in, Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer, Testa idéer och Förverkliga. Efter förlaga från Innovationsguiden.

Ytterligare en gemensam nämnare är att innovatörerna i alla steg försöker förstå och utgå från användarens perspektiv på sitt liv, arbetsliv eller på användningen av den tjänst som ska utvecklas. Innovationerna brukar bli bäst om lösningarna utvecklas tillsammans med målgruppen, och andra som berörs av utvecklingsarbetet. Det brukar kallas för att samskapa eller medskapa en lösning. Användardriven innovation är också väl beforskat och en mängd högskolor utbildar specialister på innovation och tjänstedesign.

Lyssna på podden Kommunkreativ 

En podd med Martin Wahlqvist om nyskapande och kreativitet i Uppsala kommun. Lyssna när han samtalar med Jonas Gumbel, sjukgymnasten som blev innovationsledare. 

Lyssna till podden kommunkreativ

Innovation – en podd från Vinnova

Varför pratar alla om AI och vad innebär egentligen cirkulär ekonomi? Hur hänger innovationer och samhällsutveckling ihop och vad är det som som skapar hållbar utveckling på riktigt? Vågar vi ändra på system och regler för att underlätta innovation? Detta är frågor som diskuteras i Vinnovas podd Innovation.

Lyssna till Vinnovas podd om innovation

En innovativ organisation

Uppsala kommun arbetar med flera byggstenar för att skapa en innovativ organisation:

Uppsala kommun arbetar med flera byggstenar för att skapa en innovativ organisation. Den här bilden visar legobilder som byggstenar som står för struktur, riktning, förutsättningar, kompetens, utvärdering och kultur.

Struktur

En av de viktigaste delarna för en innovativ organisation är att ha funktioner och arbetssätt som stödjer innovation. För Uppsala kommun handlar det till exempel om systematik för idéhantering, nätverk för medarbetare som arbetar med innovation, inrättandet av ett innovationsteam och en lokal som lämpar sig för innovationsarbete i samverkan. Vi strävar också efter att hantera våra innovationsprojekt på ett sammanhållet och strategiskt sätt i en så kallad innovationsportfölj.

Riktning

För att bli en innovativ organisation behöver inriktningen för arbetet vara solklar. Vi arbetar därför hårt med prioriteringar och tydliga förväntningar på innovation i och från våra verksamheter.

Förutsättningar

Ofta går innovationsarbetet trögt. Ett hinder kan vara att det helt enkelt inte finns tillräckligt goda förutsättningar för att arbeta med innovation. De hinder som oftast lyfts upp handlar om tid eller pengar. Vi vidtar nu åtgärder för att alla prioriterade verksamheter ska ha tillräckligt goda förutsättningar för att kunna arbeta framtidsinriktat med innovation.

Kompetens

Uppsala kommun bygger nu stegvis upp sin kompetens i innovationsledning och olika metoder för användardriven innovation och tjänstedesign.

Utvärdering

För att förstå om vi lyckas skapa ett fungerande innovationsstöd och lyckade innovationsprojekt behöver vi utvärdera det vi gör. Resultatet används för att justera inriktningen i vårt arbete och förse vår politiska ledning och tjänstemannaledning med underlag för beslut.

Kultur

Kärnan i en innovativ organisation är att skapa en kultur som gör att innovation är en självklar del av verksamheten. Arbetet med Uppsala kommuns kultur bygger på vår värdegrund: Göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Vi bygger bland annat en strategi för hur våra chefer och medarbetare ska känna tillräcklig trygghet för att våga testa nytt. I det arbetet ingår också en strategi för att hantera misslyckanden, som är en naturlig del av lärandet i en organisation.

Testande förhållningssätt

För att hitta fram till riktigt värdeskapande innovationer krävs ett utforskande och testande förhållningssätt. Det ingår att det blir fel ibland. Därför måste vi bli bra på att göra felen tidigt, billigt och utan att någon tar skada. Ofta används så kallade prototyper för att illustrera idéer på lösningar som snabbt kan förkastas eller förfinas av de som berörs.

Extern samverkan

Vi finjusterar samverkan mellan olika innovationsstödjande aktörer i vår kommun, för att tillsammans bli så innovativa som möjligt. Vi arbetar bland annat med att bli bättre på att matcha behov i våra verksamheter med lösningar som levereras av företag. Kärnan i samverkan utgörs av Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (Stuns).

Stuns webbplats.

Se även sidan Våra samarbetspartner