Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fler gick utbildningen när den blev digital

Läkemedelsutbildningen för omvårdnadspersonal blev digital sommaren 2020 för att minska smittspridningen under coronapandemin. Det gav ett bra resultat. Den digitala versionen ska därför köras året om.

Stefan Lindström, projektanställd i ESF-projektet innovationskompetens, och Annika Norstedt, verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

Stefan Lindström, projektanställd i ESF-projektet innovationskompetens, och Annika Norstedt, verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

Somnmaren 2020 gick 140 medarbetare från omsorgsförvaltningen läkemedelsutbildningen. Det är flera än vanligt. Drygt 95 procent av deltagarna skattade utbildningen som bra eller mycket bra. Och 100 procent tyckte att utbildningen var relevant för yrkesrollen.

– Kul! Det är nog ett rekord i sig. Utbildningen landade mycket väl. Nivån var anpassad efter målgruppen, säger projektutvecklaren Stefan Lindström.

Utbildningen blev mer tillgänglig

Omsorgsförvaltningens nya digitala utbildning i läkemedelshantering har flera vinster. Därför fortsätter den nu året om. Äldreförvaltningen ska också erbjuda den digitala utbildningen framöver.

– Den stora vinsten är att läkemedelsutbildningen nu har blivit mer tillgänglig för medarbetarna. Och att den har kvalitetssäkrats genom att den är indelad i kapitel med avslutande kontrollfrågor som behöver besvaras korrekt för att deltagarna ska kunna komma vidare i utbildningen, säger Annika Norstedt som är verksamhetschef inom hälso- och sjukvård på omsorgsförvaltningen.

På hennes initiativ producerade Stefan Lindström läkemedelsutbildningen tillsammans med sjuksköterskan Sara Sundmark. Målet var att ta fram en utbildning som skulle fungera lika bra eller bättre än den traditionella utbildningen som var i föreläsningsform. Både medarbetare och delegerande sköterskor anser att den digitala utbildningen uppfyller det målet.

Vill se fler liknande utbildningar

Utbildningen är till för omvårdnadspersonal som behöver en delegering för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Legitimerade sjuksköterskor kan delegera några av sina arbetsuppgifter till bland annat undersköterskor. Det handlar främst om att få administrera läkemedel till brukarna. Alla medarbetare inom äldre- och omsorgsförvaltningen som ska bli delegerade behöver läkemedelsutbildningen som grund.

Stefan Lindström har intervjuat sjuksköterskor för att se om de tycker att utbildningen når målen. De är mycket positiva till omställningen och vill se flera liknande utbildningsinsatser för andra delegeringsområden, som till exempel rör personer med diabetes och epilepsi.

Många blir avlastade

Sjuksköterskorna får mer tid till andra arbetsuppgifter när utbildningen blir digital. Innan turades de om att hålla i utbildningen en gång i veckan. Det innebar många timmar av förberedelse och efterarbete utöver själva utbildningstillfället.

Även administratörerna blir avlastade. Tidigare ansvarade de för att samla in deltagarlistor och hantera diplomutdelning. Det nya systemet hanterar diplomutdelningen per automatik för de personer som uppvisar 80 procent korrekta svar på utbildningen.

Flera vinster

Den digitala utbildningen har flera vinster. Den traditionella läkemedelsutbildningen kostade 60 000 kronor i veckan, med allt från löner och transport till lokalhyra inräknat. Den digitala motsvarigheten kostade 10 000 kronor i veckan. Då är det endast deltagarnas tid och lön som kostar.

Den digitala versionen kan nu köras året om. Deltagarna behöver inte gå en viss veckodag, utan kan välja att gå när det passar dem bäst. Det underlättar och ger en större frihet. Förut var utbildningstillfällena på Kristallen snabbt fullbokade och det var svårt att få plats.

Våren 2020 var behovet ett utbildningstillfälle i veckan med 25–30 medarbetare per tillfälle. Eftersom resorna till utbildningen försvinner när utbildningen är digital påverkas även miljön positivt av en digital utbildning.

Håll i och håll ut

Den digitala utbildningen är ett bra exempel på temat Håll i och håll ut, en hållbar lösning som uppstod för att fysiska möten inte var möjliga. Omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen fortsätter nu med det förändrade arbetssätt som inleddes tack vare den goda krishanteringen.

– Det viktigaste med en utbildningsinsats är givetvis att den ger önskad effekt i verksamheten. Kan vi göra det på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt är det att föredra. Vi behöver fortsätta att göra medvetna val vad det gäller metodik, för att se om ett visst ämnesområde fungerar bättre i en lokal eller i digital form. Blandat lärande är vägen framåt, säger Stefan Lindström.

I båda fallen är uppföljningsarbetet av stor vikt för att se att kunskapen används till allas fördel ute på arbetsplatserna.