Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innovationsledning med stöd av digitalt lärande

För att bidra till att det skapas fler innovationer och ett smart och hållbart samhälle skapar Lärandeprojektet för innovationsledning ett digitalt lärstöd för ledare och chefer att träna på och leda innovation i vardagen.

Projekt för smart och hållbart samhälle

Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Uppsala Kommun och Helsingborg Stad. Resultatet skapas tillsammans med målgruppen genom samskapande med totalt 12 kommuner och deras ledare. Arbetet tar avstamp i tidigare erfarenheter och vetenskapen med hjälp av innovationsforskare och experter. Syftet med projektet är att bidra till att skapa ett smart och hållbart samhälle som skapar värde för invånare och andra.

Kvinna undersöker kubistisk form

Om satsningen på lärande för innovationsledning

Sedan 2020 har Uppsala kommun arbetat med att öka innovationskraften i hela organisationen och lanserat en övergripande innovationsplan för arbetet. Kommunens mål med innovationsarbetet är att skapa ett smart och hållbart Uppsala. Hösten 2020 startade projektet E-lärande för innovationskraft i samarbete med Helsingborgs stad och med finansiering av Vinnova. Projektet ingick som en del av det stöd som nu byggs för innovationsarbetet i Uppsala kommun. Syftet med projektet var att stärka innovationskraften i kommunen med stöd av digitalt lärande. Från juli 2022 har projektet Lärandeprojekt för innovationsledning tagit vid och fortsatt arbetet.

Enligt projektägaren Maria Ahrgren har chefer och andra ledare en central roll för att en organisation ska kunna bli mer innovativ.

– Det är ledarna som behöver ge mandat och inspiration till utvecklingsarbeten och fatta de beslut som krävs för verklig förändring. Därför riktar vi i det här skedet in oss på att bygga ut stöd riktat mot just den målgruppen, säger hon.

– Vi vill undersöka och ta fram koncept för hur vi på ett nytänkande sätt kan utbilda ledare i att driva och främja innovation, genom att utveckla ett effektivt, inspirerande och skalbart digitalt lärande för innovationsledning. Detta för att våra verksamheter och bolag genom sin innovationsförmåga ska kunna skapa större värde för våra invånare.

Lösningar som arbetas fram ska vara förankrade i verkligheten och baseras på forskning.

– Därför arbetar vi tillsammans med andra i kommunen och med experter på innovation och lärande. Vi skapar och testar våra insikter, idéer och lösningar med ledare och experter för att tidigt förstå hur det fungerar i praktiken. Ett testande förhållningssätt är också en viktig grund för hela innovationsarbetet i kommunen, säger Maria.

Frågeställningar

De frågeställningar vi arbetar med handlar om:

  • hur vi skapar effektivt lärande som leder till förändrade beteenden
  • hur utveckling och innovation skapas och leds på ett långsiktigt sätt i offentlig sektor
  • hur en framtida förvaltning av lärstödet kan se ut.

Drivande principer

Den lösning som vi tar fram ska vara:

  • anpassad för kommunens chefer och ledare
  • skalbar för att kunna nå många
  • fokuserad på att uppmuntra beteenden som leder innovation
  • ett digitalt verktyg för det digitala/hybrida arbetslivet i offentlig sektor
  • inspirerad av innovationsledningsstandarden
  • framtagen tillsammans med de som lösningen är till för - användarna
  • tillgänglighetsanpassat designad och ha ett interaktivt gränssnitt.

Samverkan med Helsingborg

Satsningen drivs i samarbete mellan Uppsala kommun och Helsingborg stad. För båda kommunerna är satsningen en del av det långsiktiga arbetet för nyskapande och innovation.

Nyfiken? Kika på vad som redan är gjort.

Välkommen till vårt digitala stöd: www.hejainnovation.se

Den 1 juni 2022 lanserades HEJA Innovation som är den senaste prototypen av lärstödet för innovationsledning. Det är ett stöd för ledare och team i offentlig sektor som vill arbeta nyskapande, och göra än mer nytta för de som vi är till för. Här kan ni träna med guidande övningar och fördjupande träningsprogram, tillsammans och individuellt.

Testa, öva, delta i aktionsforskning och återkoppla gärna till oss med förslag på förbättringar utifrån ditt perspektiv och dina behov. Du når oss på innovation@uppsala.se

Rapport E-lärande för innovationskraft (2020-2021)

Är du nyfiken på bakgrunden till utformandet av lärstödet och riktning för utvecklingen? Ta del av rapporten från projektet E-lärande för innovationskraft.

Läs rapporten från projektet E-lärande för innovationskraft (PDF, 6 MB)

Hör av dig

Vi vill gärna samverka och skapa ett så bra stöd som möjligt, hör gärna av dig på innovation@uppsala.se

Glada hälsningar från projektteamet!

Vi som arbetar med projektet 

Styrgrupp:

Maria Ahrgren, planering- och kvalitetschef och projektägare

Annika Remaeus, chef, enheten näringsliv utveckling

Åsa Virdhall, chef, enheten chefs- och ledarutvecklingsinsatser

Projektledare:

Hanna Sandström

Max Larcombe 

Forskare:

Leif Denti (Göteborgs universitet)

Klas Palm (Uppsala universitet)