Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Utvecklingsplan Gränby

Gränby ska utvecklas hållbart till en levande stadsdel som möter framtida behov av utbildning, rekreation och idrott. Gränby är tillsammans med Gottsunda-Ultuna, Börjetull och Bergsbrunna en av Uppsalas fyra stadsnoder i översiktsplanen. Stadsnoderna är lokala centrum som ska komplettera innerstaden med egna verksamheter, service, rekreation och bostäder.

Utvecklingsplan för Gränby

Utvecklingsplanen pekar ut en riktning för Gränby fram till 2050. I stadsstråket längs Österleden kommer det bland annat att byggas en ny simhall och en gymnasieskola med idrottsprofil. Kommunen ska även säkerställa en mer permanent plats för BMX-banan.

Utvecklingsplan Gränby har sitt starkaste fokus i de nordöstra delarna av området, ut
mot E4 där en särskild trafikutredning genomförs kring av-/påfarten till E4. Fokus för
handlingsplanen för ökad trygghet ligger i de mer sydvästliga delarna, bland befintlig
bebyggelse. I gränssnittet mellan dem ligger Gränbyparken som genom
utvecklingsplanen blir föremål för utvecklingsåtgärder som stärker tryggheten.

Läs mer om utvecklingsplanen för Gränby

Utvecklingsplanen för Gränbyområdet och Handlingsplanen för trygghet i Gränby och Kvarngärdet har delvis olika geografiskt fokus.

Utvecklingsplanen för Gränbyområdet och Handlingsplanen för trygghet i Gränby och Kvarngärdet har delvis olika geografiskt fokus.