Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Samverkan med polisen

Effektmål: Ökad polisiär närvaro och aktivitet skapar trygghet i området och särskilt i skolan

Polisens verksamhet i området är en förutsättning för mycket annat trygghetsskapande arbete. En stärkt närvaro i området prioriteras av polisen, och genom en riktad skolsatsning inom ramen för kommunens och polisens nytecknade samverkansöverenskommelse kommer polisen att utöka besök och tillsyn i skolor, i samverkan med socialtjänst och skolledningar. Där är bland annat Gränbyskolan prioriterad.

Polisen kommer också att skärpa arbetet med minderåriga som vistas i uppenbart olämpliga sammanhang som kan innebära överhängande och allvarlig risk för individens hälsa eller utveckling. Enligt polislagen 12 § kan sådana ungdomar omhändertas för att skyndsamt överlämnas till föräldrar, vårdnadshavare eller socialnämnd. Samverkan kring sådana omhändertaganden ska utvecklas så att skola och socialtjänst utan dröjsmål följer upp händelsen.

Samverkan med polisen behöver utvecklas i området beträffande avhållande och förebyggande metoder som ordningsvakter och bevakningskameror. Polisen bidrar till efterlevnad av parkeringsreglerna och omhändertar målvaktsbilar.

Aktiviteter

Ökat antal polisbesök på skolor (med stöd av SSPF-strukturen).
Samarbeta och stödja polisen beträffande införande av bevakningskameror.
Se över behovet av LOV-3-tillstånd i delar av området och vid behov ansöka om och införa patrullerande ordningsvakter, i samverkan med polisen.
Utveckla samverkan kring omhändertagande enligt PL 12 §