Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Barn och unga

Effektmål: Barn och unga i Gränby och Kvarngärdet är trygga och deltar i fritidsaktiviteter. De når goda studieresultat och har en meningsfull fritid.

Ungdomsbrottsligheten har ökat generellt i Uppsala och området Gränby och Kvarngärdet hör till dem där ungdomar regelbundet drabbats av personrån och misshandel; ofta utförda av andra barn och ungdomar.

Genom att stärka delaktigheten i ordnade aktiviteter, skapa fler utrymmen för spontan lek och idrott och bättre samordna verksamheter inom förskola, skola, fritidsgård och bibliotek ska fler ungdomar bli engagerade. Samtidigt ska familjeperspektivet beaktas och familjer aktiveras i större utsträckning för barnens lärande och fritid. Det kommer att ha positiva effekter på rörelse och närvaro i det offentliga rummet. Särskilt ska en jämnare könsbalans eftersträvas, liksom ökad vuxennärvaro i skolmiljön. Att skolan är en trygg och tillåtande plats är viktigt för studiero och studieresultat.

Aktiviteter

 Genom ett särskilt framtaget koncept stärka verksamhets-utbudet för barn och ungdomar i befintliga lokaler i området
 Öka antalet organiserade aktiviteter inom både kultur- och idrott.
Utöka tillgången till konstgräsplaner
Öka tillgången till organiserade aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning efter skoltid.
Anställa fler vuxna i lärande miljöer.
Utöka samverkan mellan skola, fritid, bibliotek och kulturcentrum i syfte att säkra trygga aktiviteter och rätten till barn och ungas fria tid.
Stärka det nyetablerade föreningsnätverket i syfte att etablera fler kultur- idrott- och fritidsaktiviteter. Stärka medskapande och integration i området.

Öka antalet föreningsaktiva ungdomar i området.

 

Genomförda aktiviteter

Läs om de aktviteter vi har genomfört för att öka tryggheten för barn och unga

 

Lekplats med klätterbågar i olika färger