Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Mer om arbetet inom området cykel

Vi arbetar för att det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla i Uppsala. Vårt mål är att ännu fler Uppsalabor ska resa hållbart istället för att åka bil.

För att inspirera fler att gå och cykla

Säkrare skolvägar

Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare skolväg och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen till skolan. Arbetet med att se över skolvägarna pågår ständigt för att hastigheterna ska sänkas och tryggheten ska öka.

Låt barnen styra

Ju mer barn rör på sig desto bättre blir motoriken, inlärningen och koncentrationen. Under hösten 2019 arbetade Uppsala kommun tillsammans med föreningen Svenska cykelstäder i kampanjen "låt barnen styra". Den riktade sig till föräldrar för att inspirera de att låta barnen cykla, gå eller ta bussen till skolan så mycket som möjligt.

Buslätt att cykla rätt

En aktivitet som återkommer varje år där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om trafikregler och hur de ska bete sig i trafiken.

Klimatkampen

Klimatkampen är en tävling där barn och unga samlar poäng genom att gå, cykla eller åka kollektivt till sina fritidsaktiviteter. Syftet är att få fler barn och unga att röra på sig samtidigt som de gör en insats för miljön.

Gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en tävling som arrangeras årligen av Trafikkalendern i hela Sverige. Under två valfria veckor samlar deltagande skolor resepoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Uppsala kommun samarbetar med Trafikkalendern och delar ut egna priser till de vinnande lagen från Uppsala.

Cykelvänligare arbetsplatser

För arbetsgivare i Uppsala kommun som vill uppmuntra sina medarbetare att cykla mera finns en diplomering: cykelvänlig arbetsplats. Syftet är att medarbetare ska få en bättre hälsa och bidra till en bättre miljö genom att resa hållbart.

Vintercykla mera

Vi arbetar för att få fler Uppsalabor att vilja cykla året runt, även på vintern. Vintercyklisten är ett projekt där de uttagna deltagarna cyklar minst tre kilometer, tre gånger i veckan under vintern. Vintercyklisterna får utrustning som dubbdäck, lysen och reflexvästar för att cykla säkert.

TrafiQ

Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra i trafiken och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med både hjärna och hjärta helt enkelt.

Cykelkurser för vuxna

Du som är vuxen och vill lära dig att cykla kan gå en cykelkurs hos cykelfrämjandet. Kurserna hålls i Gottsunda och kostar 200 kronor. I priset ingår ett medlemskap i Cykelfrämjandet, olycksfallsförsäkring och diplom. Du får låna cykel och hjälm på plats.

Trafikantveckan

Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år runt om i Europa. Under trafikantveckan erbjuder Uppsala kommun flera aktiviteter för förskolebarn, skolelever, arbetsplatser och Uppsalabor.

Cykling utan ålder

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tar med boende på äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i stan. Cykelturerna sker i elassisterade cyklar med ett passagerarsäte för två.

För att det ska vara enkelt och säkert att cykla

Cykelöverfarter

Vi inför successivt fler cykelöverfarter för att göra det säkrare och enklare för cyklister att korsa trafikerade vägar. En cykelöverfart är en korsning där cyklister har företräde.

Cykelöverfarterna får förbättrad belysning, farthinder för bilar, ett särskilt vägmärke och rödfärgad asfalt.

Snabbcykelleder

Uppsala kommun inför successivt fler så kallade snabbcykelleder. En snabbcykelled är en cykelväg där vi satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet.

Nya cykelvägar och upprustning av cykelnätet

I Uppsala kommun finns idag ungefär 55 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 45 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt cykelnät för att du ska kunna cykla året runt.

Service för cyklister

Hitta i Uppsala med Cykelkartan

Cykelkartan visar cykelvägar i Uppsala och Storvreta. På kartan kan du bland annat se huvudcykelnät, rekreationscykelvägar, avståndsmarkering från centrum och var cykelpumpar finns.

Cykelpumpar

I Uppsala tätort finns över 80 platser där du kan pumpa din cykel. Uppsala kommun har placerat ut 34 av dem och planerar att placera ut fler.

Ta hand om cykeln på cykelvårdsstationen

Uppsala kommun har byggt en cykelvårdsstation i Stadsträdgården, här kan du pumpa, tvätta, torka och fixa din cykel. Vi planerar också att bygga fler och mindre cykelvårdsstationer.

Fler cykelparkeringar

I centrala Uppsala finns det ungefär 13 800 cykelparkeringar. Undersökningar visar att cykelparkeringarna i Uppsalas innerstad inte räcker till. En utmaning för att kunna erbjuda fler cykelparkeringar är att hitta tillräckligt med yta för cykelställen. Arbetet med fler cykelparkeringar innebär också att se till att de nuvarande parkeringarna är upprustade och har en bra kapacitet.

Cykelråd

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen.

Vill du minska ditt klimatavtryck?

Att cykla är ett bra sätt att minska klimatavtrycket. Vill du veta fler sätt? Klimatlätt är ett samarbete mellan en rad olika samhällsaktörer för att skapa ett hållbart Uppsala. Med Klimatlätts app och smarta tips kan du enkelt ta reda på hur just du kan göra för att leva mer klimatsmart.