Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internationella dagen för äldre

Internationella dagen för äldre 2020 uppmärksammades av Uppsala kommun genom en livesändning med rapportering från arbetet för en äldrevänlig kommun.

Dagen har utlysts av FN för att varje år lyfta fram den viktiga roll som äldre har i vårt samhälle. I år har Uppsala kommun valt att uppmärksamma dagen genom en livesändning.

De som medverkar i sändningen är Heléne Stenlund, äldreombudsman, Caroline Hoffstedt, ordförande i äldrenämnden, Kenny Jansson, samordnare i arbetet för en äldrevänlig kommun, Eva Wennmark, Uppsala kommun, Beatrice Nordling, Uppsala hem och Gunhild Hansen från Röda korset.

De pratar om arbetet för en äldrevänlig kommun och gör ett par nedslag kring frågor om idrott, fritid, bostäder, stöd och hjälp till äldre. Mot slutet av sändningen besvarar de frågor från tittarna.

Se inspelningen av livesändningen

Tidsstämplar från sändningen

0:00 - Helene Stenlund, äldreombudsman och Caroline Hoffstedt, (S), ordförande i äldrenämnden hälsar välkommen.

10:26 - Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun.

16:00 - Beatrice Nordling, Uppsalahem berättar om Max 4 lax.

21:41 - Kenny pratar om hälsa, både psykisk och fysisk.

24:47 - Gunhild Hansen, Röda korset, tillsammans i kris.

36:03 - Kenny fortsätter att prata om hälsa.

37:50 - Ewa Wennmark, fritidsstrateg pratar om föreningsliv.

43:37 - Frågor och svar.

Frågor och svar

Innan och under sändningen fick vi in frågor från tittarna. Du hittar samtliga frågor och svar här. Kontakta gärna äldreombudsmannen om du har fler frågor.

Fråga:

Tack Caroline och äldrenämnden för det här viktiga mötet! Tillgänglighet till information är jätteviktigt för äldre under coronapandemin. SIU (samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala) har uppmärksammat FN internationella äldredagen med en affisch på 12 språk. Kommer ni att sprida affischen till era verksamheter?

Svar:

Ja, vi sprider relevant information som vi får in. SIU har varit jätteviktiga under den här perioden med coronapandemi, för att få ut information på olika språk i våra verksamheter. SIU är en viktig samarbetspartner för oss när det gäller information till andra språkgrupper och på andra språk.

Fråga:

Vad finns det för planering för äldre i Rasbo?

Svar:

Här kan vi nämna de initiativ vi påbörjade innan pandemin med seniorluncher på skolor. Under våren testade vi att erbjuda seniorluncher vid ett antal skolor, bland annat i Gåvsta. Det är något som vi vill sprida till fler skolor om pilotprojektet faller väl ut. Vi hade även planer på en turné där vi skulle åka runt på landsbygden för att samla in erfarenheter, önskemål och behov. Det hoppas vi få möjlighet att genomföra när restriktioner på grund av pandemin medger detta.

Fråga:

Det behövs både senior 55+ boenden och trygghetsboenden för 70+. Boenden som inte bara kvinnor utan även par kan flytta in i. Problemet med H måste lösas. Äldre och framförallt äldre änkor som bott länge i sina hus kommer aldrig ifrån dem. Löstes den frågan kanske de skulle kunna ha råd att köpa en mindre lägenhet. Många har inte heller stått i någon bostadsförmedlingskö, så de har inte någon tid att tillgodoräkna sig. Hur tänker man där?

Svar:

Äldre är en bred och varierad befolkningsgrupp där behov och förutsättningar vad gäller boendet varierar mycket. Uppsala kommun arbetar för närvarande med att ta fram en enkät som syftar till att bättre förstå dessa behov och förutsättningar. Samtidigt har vi redan påbörjat arbetet med att försöka ta fram olika lösningar som kan fungera för olika personer och där inte minst ekonomi och social samvaro är viktiga ingredienser. Så kallade ”byggemenskaper” är ett exempel och Uppsalahems innovationsprojekt ”Max 4 Lax” ett annat.

För att fler ska ha möjlighet att klara hyran i en nyproducerad hyresrätt pågår också planering och byggande av hyresrätter med relativt lägre hyror. Dagens nyproduktion har dessutom högt ställda krav på tillgänglighet till skillnad från äldre bostäder. Frågan belyser vidare hur viktigt det är att ställa sig i bostadskön. Uppsala Bostadsförmedling erbjuder en extra service för dig som är över 65 år.

Uppsala kommun ser positivt på så kallade ”flyttkedjor” där personer lättare kan hitta ett boende som passar deras livssituation. Reavinstbeskattningen är dock en fråga på riksdagsnivå som Uppsala kommun inte har rådighet över.

Fråga:

Trygghetsboenden, eller som det nu heter seniorbostäder med gemensamhetslokal, är en bra boendeform när kommit upp i en viss ålder. I Uppsala är det cirka 1000 personer som önskar bo i ett sådant boende, men det finns bara 340 sådana lägenheter, varav cirka 40 lägenheter blir lediga varje år. Kötiden blir ju orimligt lång. Varför ser inte kommunen till att bygga fler sådana bostäder?

Svar:

Det är en mycket relevant fråga. Vi känner till att det är ett önskemål bland många äldre i Uppsala kommun. En utmaning i arbetet kring sådana bostäder är att skapa bostäder i rätt prisklass. Vi arbetar därför med att hitta nya former av boenden, olika typer av kollektivboenden där man kan bättre dela på bostadskostnaden. Vi arbetar för närvarande även med att ta fram en enkät som syftar till att identifiera möjliga andra typer av boenden som skulle kunna stimuleras på bostadsmarknaden för att göra den mer tillgänglig för äldre. Men vi behöver också fler och billigare hyresrätter.

Fråga:

Vi äldre åker sällan buss, och särskilt nu i coronatider. Det betyder att vi har reskassa via UL. Den här apparaten som man ”blippar” med är avstängd på grund av pandemin eftersom den sitter längst fram i bussen. Då är man ju numera hänvisad till att använda mobil eller ta sig till ett försäljningsställe och köpa biljett. Vi äldre reser ju bara när vi måste nu för tiden, tänk om vi fick åka gratis till dess avspärrningarna hävs. Det vore verkligen äldrevänligt!

Svar:

Vi förstår önskemålet. Det blir ”bökigt” när man nu hänvisas till digitala lösningar i första hand och kanske inte har möjlighet att köpa en biljett med sin mobil. Vi har tyvärr inte möjlighet att göra kollektivtrafiken helt gratis, vi (UL) behöver också ha intäkter, biljettintäkter, för att kunna bygga ut och rusta kollektivtrafiken. Men som vi nämnde i livesändningen har vi nyligen fattat beslut om ett billigare seniorkort i kollektivtrafiken som ändå ska möjliggöra ett billigare resande under lågtrafiktider. Det bygger förstås på att restriktionerna kring coronapandemin mildras då vi inte vill uppmuntra ett omfattande resande just nu under pandemin.

Fråga:

Det vore bra om det kan inrättas service-ställen där man kan få hjälp med egen mobil, dator och surfplatta. Hur ser ni på det?

Svar:

Inte minst under innevarande pandemi har digital teknik blivit en viktig kanal för socialt umgänge, information och kommunikation. Kommunen arbetar på olika sätt för äldres möjlighet att tillgodogöra sig denna teknik. Flera av våra bibliotek erbjuder handledning i dator och internet. Det kan handla om smartphone och appar eller att skapa en mejladress. Även träffpunkterna erbjuder olika former av datastöd. Ett annat tips är SeniorNet som är en ideell förening som erbjuder kurser och datahjälp https://uppsala.seniornet.se/ samt studieförbunden. I handlingsplanen för äldrevänlig kommun återfinns åtgärden 2.7: ”Fortsatt erbjuda fortbildning till äldre som önskar öka sina kunskaper inom digitalisering samt möjlighet att använda ny digital teknik och service.” så denna fråga finns definitivt på dagordningen!

Kontakta äldreombudsmannen
Telefon:
018-727 12 39, tisdag, onsdag, fredag 8.30–9.30.
Postadress:
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Stadshuset, Stadshusgatan 2, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala