Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala – klimatneutralt 2030

För att lyckas göra Uppsala klimatneutralt krävs stora förändringar på alla nivåer i samhället, från individen som tar cykel istället för bil till företaget som utvecklar en cirkulär affärsmodell. Och det måste ske snabbt. Men det går att göra, säger Lars Johansson, ansvarig för innovation i projektet Klimatfärdplan Uppsala.

Lars Johansson, Innovationsledare Klimatfärdplan Uppsala och Stuns Hållbara Samhällen.

"Vi har många bra verktyg, smarta idéer och lösningar, men vi måste börja använda dem i större skala", säger Lars Johansson, Innovationsledare Klimatfärdplan Uppsala och Stuns Hållbara Samhällen. Foto Rambol

Projektet Klimatfärdplan Uppsala pågick 2019-2021, och har tagit fram kunskap och förslag på åtgärder för skynda på klimatomställningen i Uppsala. Under projektets gång olika arbetssätt använts.

– Ett stort fokus har varit att stärka kapaciteten för innovation, det vill säga stödja aktörer för att öka mottagligheten och beredskapen för hållbara idéer och klimatpositiva sätt att driva sin affär och verksamhet, säger Lars Johansson.

Han är innovationsledare och verksamhetsansvarig för hållbara samhällen på Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (Stuns) och arbetar under det kommande året till stor del med Klimatfärdplan Uppsala.

"Nya idéer är bara toppen av isberget"

– Förändring är svårt, fortsätter Lars. Men för att nå klimatmålen måste utsläppsminskningen öka från en procent årligen till cirka 14 procent årligen, och det går bara genom att förändra system och strukturer i grunden. Därför måste vi också förbereda samhället på den omvandling som krävs.

Lars trycker speciellt på vikten av att ta ett helhetsgrepp om klimatutmaningarna – det räcker inte att arbeta med en fråga i taget.

– Den typen av successiva och inkrementella reformer har vi varit väldigt bra på i Sverige, men nu måste vi växla upp och se till helheten. Vi står inför en transformation av samhället och då är ett systemangrepp det enda rimliga, säger Lars.
Hållbara lösningar och ny teknik är väsentliga för klimatomställningen, menar han.

– Men de är bara toppen av isberget. Klimatfärdplan Uppsala vill bidra till att möjliggöra ett systemskifte, och den typen av förändring kräver att vi går på djupet för att öka kunskap, kompetens och finansiering, skapa nya lagar och bidra till andra kulturella värderingar, säger han

Med fokus på 76 omställningsmål

Om Uppsala ska vara hållbart i framtiden behöver alla aktörer i Uppsala stå bakom och bidra till de planer och åtgärder som tas fram. I ett första steg utvecklas nätverket Uppsala klimatprotokoll, som består av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar, till ett innovationsteam.

Det är allas ansvar

Hösten 2021 avslutades projektet Klimatfärdplan Uppsala, och samtidigt startade fortsättningsprojektet Klimatneutrala Uppsala 2030. 
– Det handlar inte om att vi måste uppfinna elbilen eller solcellen. Vi har många bra verktyg, smarta idéer och lösningar, men vi måste skala upp och få fler att börja använda dem. Och det är ett ansvar som ligger på alla nivåer i samhället.

Här kan du läsa mer om Klimatfärdplan Uppsala.