Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget namngivningsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020.

Sammanfattning

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser. 

Inriktningsmål

Inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 • Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 • Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
 • Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.
 • Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 • Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål: 

 • En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar. 
 • Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering. 
 • Offentliga platser som är trygga och flexibla. 
 • En stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet.
 • 3000 nya bostäder årligen.
 • De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag: 

 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.