Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2020-2022.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet i Uppsala kommun. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga och kultur- och musikskola. Kulturmiljö- och kulturarvsfrågor och stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde.

Mål och budget är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för kommunens verksamhet. Den innehåller bland annat nio inriktningsmål och ett antal uppdrag som riktar sig till de olika nämnderna. I verksamhetsplanen har kulturnämnden formulerat nämndmål och åtgärder som beskriver hur nämnden ska arbeta under året för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.