Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2019

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2019–2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

I verksamhetsplanen har kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 75 uppdrag som fullmäktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av åtgärder. Inom tio områden har uppdragen kompletterats med nämndmål och strategier för att fånga utvecklingsområden som ligger under kommunstyrelsens ansvar. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 474 miljoner kronor för 2019 där ett effektiviseringskrav om 2 miljoner kronor är medräknat.