Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018–2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2018–2020.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via

  • inriktningsmål
  • uppdrag
  • budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av Mål och budget 2018-2020. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.