Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Vattenprogram

Kommunens vattenresurser ska på sikt uppnå god status. Vi ska vara bra på att möta ökade krav på uppföljning, hantera olika intressen och målkonflikter samt genomföra långsiktiga åtgärder. Programmet ger mål, förutsättningar, inriktning och strategier för Uppsala kommuns vattenförvaltning. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Sammanfattning

Vattenprogrammet är framtaget och utformat för kommunens långsiktiga arbete med en hållbar utveckling beskrivet i Policy för hållbar utveckling, ekologiskt ramverk för program och planer samt översiktsplanens vision. 

Programmets syfte är att ge mål, förutsättningar, inriktning och strategier för att uppnå en god ekologisk och kemisk status för ytvatten respektive god kvantitativ och kvalitativ status för grundvatten. 

Mål för vattenområdet

I vattenprogrammet finns tillståndsmål formulerade inom tre olika områden:

  • naturligt och rent vatten,
  • attraktivt och tillgängligt vatten
  • klimatsäkrad vattenhantering.

Strategi för att nå målen

En förutsättning för att nå vattenprogrammets mål är att vi har en väl fungerande, strukturerad och aktiv samverkan mellan aktörer inom och utanför kommunens gränser.

Grundläggande principer för vattenprogrammet är att:

  • det inte ska behöva revideras på grund av organisatoriska förändringar i förvaltning och/eller bolag
  • styrningen av arbetet ska integreras i verksamheternas ordinarie ledningsprocesser
  • de olika kommunala såväl som övriga viktiga organisationers insatser samordnas effektivt
  • kontinuerligt föra en aktiv dialog med samhället
  • det effektivt stödjer det nationella och regionala utvecklingsarbetet.

På den nationella nivån finns ett antal mål och åtgärdsprogram som har koppling till de målområden som omfattas av vattenprogrammet.