Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Översiktsplan

Uppsalas innerstadsstrategi

Uppsala kommuns innerstadsstrategi beskriver hur stadens centrala delar bör utvecklas. Målet är att strategin ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Strategin beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.

Dokument

Uppsalas innerstadsstrategi

PDF, 9 MB | Lyssna

december 2016

Sammanfattning

Innerstadsstrategin spänner över en lång planeringshorisont, från nu till 2030–2050. Den består av fyra delar och en bilaga:

  1. Inledningen förklarar varför innerstadsstrategin tagits fram och hur den kopplar till kommunens översiktsplan.
  2. Visionen beskriver stadslivet som vi vill åstadkomma i innerstaden och vad som krävs för att nå dit.
  3. Strategidelen beskriver hur kommunen ska arbeta för att nå visionen. Där redovisas fyra kartor: stadslivskartan, rörelsekartan, plats-parkkartan och bebyggelsekartan. Till kartorna knyts riktlinjer och inriktningar.
  4. Sista delen av handlingen beskriver arbetsprocessen. Här finns också en översikt över riksintressen med hänvisningar till översiktsplanen.

Längst bak ligger översiktsplanens markanvändningskarta för
innerstaden.