Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2019

Rapporten Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2019 redovisar med utgångspunkt i kommunens nio inriktningsmål en nulägesbild av lokala och nationella jämställdhetsutmaningar, exempel på jämställdhetsfrämjande arbete som Uppsala kommun genomfört under året och pekar ut viktiga utvecklingsområden för kommunen.

Sammanfattning

Uppsala kommun har som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare höga jämställdhetspolitiska ambitioner. Kommunen arbetar för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De sex delmålen är:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Uppsala kommuns omvärldsanalys 2019 och kommunens jämställdhetsbokslut 2019 visar påtagliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller till exempel hälsa, utbildningsnivå och inkomstnivå. Skillnaderna är relativt konstanta sett över en 10-årsperiod.
Särskilt viktiga områden för Uppsala kommun att arbeta med är, enligt kommunens omvärldsanalys 2019, att värna ungas välmående och motverka framtida marginalisering, att bli en kommun fri från trakasserier och våld samt att bidra till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.