Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Uppföljningsgranskning - Effekter av kommunrevisionens fördjupade granskningar

PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en samlad uppföljning av ett urval av granskningar genomförda under åren 2017-2018.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionfråga:
Har berörda nämnder vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån genomförda granskningar?

Uppföljningen har omfattat följande granskningar:

  • Granskning av offentlighetsprincipen (2018)
  • Arvoden och ersättningar till förtroendevalda (2018)
  • Granskning av upphandling och inköp 2017
  • Åtgärder med anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2018

Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att berörda nämnder inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.

Den samlade bedömningen grundar sig på bedömningen av genomförda åtgärder för varje separat tidigare genomförd granskning.