Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Uppdragsplan 2014-2017 gatu- och samhällsmiljönämnden

I planen redovisar nämnden hur den tolkat och brutit ned inriktningsmålen i IVE och hur den tänker ta hand om de uppdrag nämnden fått. 

Sammanfattning

I uppdragsplanen utgår nämnden ytterst från Uppsala kommuns vision och de åtta hållbarhetsmålen – de som sammantaget utgör det uppdrag som är gemensamt för alla kommunens nämnder, styrelser och bolag.

I uppdragsplanen redovisas, för respektive politikområde, de effekt- och organisationsmål som gatu- och samhällsmiljönämnden formulerat utifrån inriktningsmålen som kommunfullmäktige beslutat om och som ska styra verksamheten inom nämnden och KSU.

Effektmålen beskriver sådana önskvärda framtida tillstånd som eftersträvas i samhället eller
beträffande uppsalabornas upplevelser, beteenden, kännedom etcetera medan organisationsmålen främst beskriver sådana förändringar som förväntas ske i organisationen (nämnder och/eller kontor).

Utöver effektmålen redovisas också hur nämnden avser att ta hand om de uppdrag som finns i IVE.