Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2024 för kommunrevisionen

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 28 februari 2022 § 63 ett reviderat reglemente för internkontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag.

Sammanfattning

Syftet med reglementet är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att kommunen som helhet och dess nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll, enligt kommunallagen 6 kap, §6 och aktiebolagslagen 8 kap §4.

Reglementet hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras, struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan. I detta arbete har kommunrevisionen ett ansvar för att granska om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll är tillräcklig samt om kommunstyrelsen tagit sitt kommunövergripande ansvar för den interna kontrollen.