Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för VA-planering

Riktlinjedokumentet är en del av kommunens VA-plan (vatten- och avloppsplan). VA-planen omfattar arbetet med såväl enskild som allmän VA-försörjning i kommunen och de frågor som prioriteras inom kommunens VA-försörjning under de kommande åren. Att ha en välfungerande och kommunövergripande planering med gemensam grund att stå på leder till bättre samordning och tydlighet såväl inom kommunkoncernen som externt.

Dokument

Sammanfattning

Riktlinjer för VA-planering är framtagen för att ge styrning i den tidiga
planeringsprocessen och samhällsbyggandet i kommunen. Genom att riktlinjedokumentet följs, ökar möjligheten att nå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen samt att uppnå de övergripande målen i kommunens Vattenprogram.

Riktlinjerna innehåller krav på hur anslutning till den allmänna VA-anläggningen ska hanteras, hur planering av nya bostäder ska utföras med hänsyn till vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen samt hur kommunens resurser för vatten- och avloppsutbyggnad ska prioriteras. Riktlinjerna styr även hanteringen av enskild VAförsörjning inom olika bebyggelsegrupper och områden i kommunen.

Kommunstyrelsen (KS), miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHS), plan- och byggnadsnämnden (PBN) och Uppsala Vattens styrelse (UVAB) omfattas i stor utsträckning av riktlinjedokumentet. Även räddningsnämnden (RÄN) och gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) berörs av riktlinjerna, om än i mindre omfattning. När samtliga nämnder och bolagsstyrelse är ansvariga att följa en riktlinjeformulering skrivs detta som "samtliga" i nedanstående punkter. I annat fall pekas ansvaret ut genom nämnd och bolags förkortning i parentes efter respektive punkt. 

Riktlinjerna omfattar vatten- och avloppsförsörjning både inom och utanför verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning.

Handlingsplan för VA-utbyggnad

Handlingsplanen för VA-utbyggnad med dess bilaga VA-utbyggnadsplan är en del av Uppsala kommuns VA-plan. Handlingsplanen beskriver de målsättningar och åtgärder som planeras inom ramen för VA-utbyggnad de kommande åren i Uppsala kommun.

Läs mer om Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun