Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris

Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy – Arkitektur Uppsala. Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad.

Sammanfattning

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan. I en förlängning av arkitekturpolicyn och som ett led i att ytterligare höja nivån på arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl genomförda projekt delar kommunstyrelsen ut ett årligt arkitekturpris. I det starkt växande Uppsala byggs och anläggs det många bra projekt men det behövs fler goda exempel och förebilder. Ett sätt att lyfta fram väl gestaltade projekt är att premiera dessa. Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av Arkitekturpriset.