Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för sponsring

8 februari 2012 fattade kommunstyrelsen beslut om riktlinjer för sponsring i Uppsala kommun.

Dokument

Sammanfattning

Dessa kommunövergripande riktlinjer gäller kommunens (inklusive bolagen) sponsringssamarbete med externa aktörer.

Sponsring avser ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga förpliktelser, där sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster och förväntar sig att i utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn, varumärke eller andra förmåner.

Övergripande 

Sponsringssamarbete får inte stå i konflikt med kommunens övergripande styrdokument och får inte heller förekomma i myndighetsutövande verksamhet. All sponsorverksamhet ska präglas av öppenhet och offentligt kunna granskas.

Alla ska kunna känna förtroende för att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och opartiskt. Därför ska noggranna överväganden alltid göras i samtliga fall som rör sponsring. Ett sponsorsamarbete får inte ge en sponsor inflytande över kommunala beslut. 

Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en sponsor får exklusiv rätt att leverera varor eller tjänster till kommunen i andra sammanhang än inom ramen för det aktuella avtalet. En sponsor ska inte heller i samband med sponsring göra reklam för sina produkter och tjänster.