Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens ansvarsområde.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver hur äldrenämnden inom ramen för sitt uppdrag verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra, och får den hjälp de behöver och sina behov tillgodosedda i överensstämmelse med socialtjänstlagen.

För genomförandet av nämndens uppdrag finns äldreförvaltningen. Riktlinjerna är ett stöd för de biståndshandläggare som arbetar för nämnden och fattar myndighetsbeslut efter individuella bedömningar av enskildas behov. Syftet med riktlinjerna är i första hand att fungera som vägledning vid myndighetsutövning på nämndens ansvarsområde, men även som information för den som vill fördjupa sig i nämndens syn på verksamheten och handläggningen enligt socialtjänstlagen.