Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst

Riktlinjerna visar kulturförvaltningens ansvar och arbetsprocesser när det gäller offentlig konst. Riktlinjerna ska också ange tydliga och transparenta regler som gynnar konstnärer och fungera som stöd till de som arbetar med gestaltningsprojekt, förvaltning och underhåll.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. På kulturförvaltningen ansvarar avdelningen för strategi och omvärld för konstnärliga gestaltningsprojekt i både utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för offentliga miljöer i Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt pedagogiskt förankringsarbete kring den offentliga konsten.

Genom Uppsala kommuns styrdokument Mål och budget, samt kulturnämndens verksamhetsplan anger de förtroendevalda politikerna de övergripande målen samt de ekonomiska ramarna för den offentliga konsten. Konstärenden, där konstnärliga bedömningar ingår, hanteras och verkställs av sakkunniga tjänstepersoner och experter inom kulturförvaltningen.