Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för stöd till sociala företag

Riktlinjerna reglerar Uppsala kommuns förhållningssätt till sociala företag och ska utgöra ett stöd för sociala företag i deras relationer med kommunen. Riktlinjen vänder sig till kommunens nämnder och bolagsstyrelser, ideella organisationer och andra berörda aktörer som verkar med insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Riktlinjen utgår från grundsynen att samhället är ekonomiskt organiserat i tre sektorer: det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. I Uppsala kommun ska dessa tre sektorer samverka med varandra för en lokalt hållbar utveckling.

Med denna riktlinje vill Uppsala kommun

  • tydliggöra kommunens viljeinriktning och förhållningssätt vad gäller sociala företag
  • ange utvecklingsområden för fler och växande sociala företag
  • genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande, för att inkludera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i samhällslivet
  • möjliggöra för respektive nämnd och bolag inom Uppsala kommun att se sin roll i arbetet med sociala företag och de målgrupper som kan omfattas av deras insatser.