Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterb

Riktlinjen ska säkerställa att kommunkoncerngemensamma rekryteringsprinciper följs vid rekrytering av verkställande direktörer i de kommunala bolagen.

Sammanfattning

Syftet är att säkerställa

  • att rekryteringsförfarandet av direktörer i bolag håller hög och jämn kvalitet samt
  • att regelbundna avstämningar med och involvering av kommunstyrelsens presidium, tillika ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i Uppsala Stadshus AB sker inför beslut när direktörer rekryteras.