Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för lokaliseringsprövning

Översiktsplanen beskriver kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras, både på lång sikt och i nutid. Översiktsplanen ska vara vägledande i handläggning av lokaliseringsprövningar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område ska bedömas. Riktlinjen tydliggör detta för

  • Landsbygd
  • Stadens omland
  • Prioriterad tätort
  • Servicenod
  • Riksintressen (kulturmiljö, naturmiljö, totalförsvaret, transportinfrastruktur, jord- och skogsbruk)

Riktlinjen anger också typfall där villkor kan komma att ställas. Villkoren kan handla om exempelvis placering och gestaltning av byggnader.