Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för kriskommunikation

Kriskommunikation är en viktig del av kommunens krishantering och är avgörande för hur kommunen klarar av att hantera en allvarlig störning. Kommunikation är nödvändig för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna fungera, för att upprätthålla allmänhetens förtroende och för att motverka rykten och desinformation.

Sammanfattning

Uppsala kommuns kommunikation ska vid en kris vara snabb, öppen, tydlig, tillgänglig, empatisk och samordnad. Inför eller vid en verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och informera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom samverkan inom kommunen, och i förekommande fall med andra myndigheter och organisationer, genom att utnyttja och samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst.

Precis som i övrigt kommunikationsarbete följer kommunikationsansvaret vid kris det egna verksamhetsansvaret. Kriskommunikationen ska därför planeras och förmedlas av ansvarig för den berörda verksamheten, så långt det är möjligt. Kommunledningskontoret ansvarar exempelvis för att tillhandahålla kommunikationskanaler, verktyg och metoder för kommunikation vid kriser och att utbilda och öva de roller som behövs för att stötta chefer i kriskommunikationsarbetet.

Riktlinjen för kriskommunikation är en fördjupning till Uppsala kommuns kommunikationspolicy och ledningsplanen inför och under allvarlig störning. Andra utgångspunkter för förslaget har bland annat varit kommunens policy för trygghet och säkerhet, riktlinje för sociala medier och riktlinje för samhällskommunikation.