Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet

Syftet med riktlinjen är att ge utförarna av den kommunalt finansierade verksamheten tydliga och förutsägbara förutsättningar, att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och att verksamheten leder till förväntade effekter, att uppföljningen utgör ett underlag i kommunens kontinuerliga arbete för att utveckla och förbättra verksamheten, samt att se till att verksamheten fungerar och att utkräva ansvar om så inte sker.

Sammanfattning

I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (KL 5 kap. 3 §).

Kraven i riktlinjen kompletterar Policy för upphandling och inköp och visar hur den kommunalt finansierade verksamheten ska förverkliga principerna i kommunens Kvalitetspolicy; att möta olikheter, lära och förbättra samt utveckla tillsammans.

Läs Policy för upphandling och inköp

Läs Kvalitetspolicy