Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för idéburet partnerskap

Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har utrett möjligheterna att ingå partnerskap belyst utifrån LOU (Lag om offentlig upphandling), ekonomiska, juridiska och kvalitetsmässiga aspekter. Kommunstyrelsen godkände utredningen 14 september 2016. Under 2015 och 2016 har omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, för egen del, fastställt riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att skapa gemensamma förutsättningar och ramverk för kommunen som helhet och att möta den ideella sektorns behov och möjligheter att ingå partnerskap på lika villkor.

Omfattning

Riktlinjerna vänder sig i första hand till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och i viss mån övriga nämnder som exempelvis gatu- och samhällsmiljönämnden samt deras respektive förvaltningar. Riktlinjerna vänder sig också till Uppsalas föreningsliv.