Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Riktlinje

Riktlinje för hantering av förorenade områden

Riktlinjerna beskriver hur misstankar om föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska hanteras inom kommunens verksamheter.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att arbetet med misstänkt och konstaterat förorenade områden sker på ett miljömässigt säkert samt tids- och kostnadseffektivt sätt.

Riktlinjen omfattar alla misstänkt och konstaterat förorenade områden inom Uppsala kommun och riktar sig till Uppsala kommuns samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjen ska användas när kommunen i rollen som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har ett ansvar för föroreningen.

Vägledning för hantering av förorenade områden

Vägledningen kompletterar riktlinjer för förorenade områden. Syftet med vägledningen är att utveckla informationen kring förorenade områden och hur de bör hanteras inom Uppsala kommuns verksamhet.