Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

Sammanfattning

Uppsala kommun har låg arbetslöshet i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Majoriteten av de arbetslösa tillhör grupper som är missgynnade och utsatta på arbetsmarknaden. Exempel på sådana grupper är personer med endast förgymnasial utbildning och personer som är födda utanför Europa. Dessa grupper tenderar att växa samtidigt som det är brist på arbetskraft inom flera yrkesområden.

För att stärka och utveckla en hållbar och aktiv arbetsmarknadspolitik utgår programmet från fyra identifierade målområden:

  • stöd till egen försörjning
  • stöd utifrån individens förutsättningar och behov
  • kompetensförsörjning
  • Uppsala kommuns arbetsgivaransvar.

Handlingsplan

Utifrån programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik har vi tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra och samlat planera för de insatser som ska ske inom arbetsmarknadspolitikens område. 
Läs handlingsplanen för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik.