Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Program för krisberedskap 2020-2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har undertecknat en överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (SKL 18/03101). Denna reglerar ersättning, uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under samma period.

Dokument

Program för krisberedskap 2020-2023

PDF, 211 KB | Lyssna

Program för krisberedskap 2020-2023 innehåller kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Sammanfattning

Överenskommelsen utgår från Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) samt Kommunallag (2017:725).

I enlighet med överenskommelsen har kommunen upprättat Program för krisberedskap 2020–2023. Programmet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. Programmet innehåller följande delar:

  • Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
  • Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
  • Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
  • Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
  • Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Lagrum

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB och SKR). Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap