Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Program för kommunalt finansierad verksamhet

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod besluta om ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Genom att anta program för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi, uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på ett sådant program.

Sammanfattning

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över viss verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egenregi. Kommunen är också skyldig att kontrollera och följa upp den verksamhet som lämnats över till privata utförare och göra det möjligt för allmänheten att få insyn i verksamheten.

Genom fyra övergripande målområden, samt riktlinjer för uppföljning och insyn bidrar programmet till transparens. Det underlättar insyn i beslutsprocesser och skapar förutsebarhet för utförare. Programmet stimulerar till samordning, vilket leder till en effektivare användning av kommunens gemensamma resurser.

De fyra övergripande målområdena är:

  • Demokratiskt genomslag 
  • Tydlighet för invånarna 
  • Delaktighet för ökad effektivitet 
  • Kontinuitet och långsiktighet


Programmet gäller under mandatperioden. Ansvaret för att förverkliga programmet utifrån dess mål- och riktlinjer ligger hos de nämnder som har verksamhet inom de avgränsningar som anges i programmet.