Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Policy

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet

Uppsala kommun ser föreningslivet och det fria kulturlivet som en viktig aktör för ett välfungerande samhälle, och vill genom ett antal principer uppmuntra till engagemang, delaktighet och samverkan för att gemensamt stärka demokrati, social hållbarhet och folkhälsa för kommunens invånare. Dessa principer finns beskrivna i den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet (LÖK).

Sammanfattning

Policyn gäller alla kommunens förvaltningar och bolag, och omfattar all samverkan som sker mellan Uppsala kommun och aktörer inom föreningslivet och det fria kulturlivet.

Aktörer i föreningslivet är ideella föreningar, sociala företag1, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar samt andra ideellt engagerade.

Aktörer i det fria kulturlivet kan vara aktörer i föreningslivet (se ovan definition), men kan även vara organiserade som handelsbolag, enskild firma och aktiebolag utan vinstutdelning.