Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Plattan i mattan

- Digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan. En rapport om digitala lärplattor i Uppsalas kommunala förskolor 2013-2016. Av filosofie doktor Susanne Kjällander vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, i samarbete med Uppsala kommun.

Dokument

Plattan i mattan

PDF, 4 MB | Lyssna

Rapport över forskningsprojektet.

Plattan i mattan - sammanfattning

PDF, 588 KB | Lyssna

Sammanfattning av forskningsrapporten (abstract).

Sammanfattning

Filosofie doktor Susanne Kjällander har studerat fyra förskolors arbete med surfplattor, så kallade digitala lärplattor. Resultatet visar att barn i åldrarna 1-5 år producerar media snarare än konsumerar den. Barnen kan med hjälp av lärplattorna uttrycka sina kunskaper och tankar innan de kan läsa, skriva eller prata. Studien presenterar många möjligheter med lärplattor i förskolan såsom skapande, utforskande, multimodalitet, inkludering och demokrati. Studien presenterar samtidigt många utmaningar, som dock kan hanteras med insikten att det krävs nya metoder för nya tider. 

Projektet har finansierats av Uppsala kommun och genomförts med stor hjälp av projektassistent Farzaneh Moinian vid Uppsala universitet.