Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Policy

Parkeringspolicy

Uppsala kommuns parkeringspolicy har som mål att skapa en attraktivare stadsmiljö samt en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Dokument

Parkeringspolicy

PDF, 56 KB | Lyssna

jan 2014

Sammanfattning

Parkeringspolicyn avser parkeringshanteringen inom hela kommunen, såväl centralorten som övriga delar.

Målen 

Allt arbete med att hantera och planera parkering i Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå följande mål. 

Attraktivare stadsmiljö

All parkeringshantering i Uppsala kommun ska verka mot att få en mer attraktiv stads- och tätortsmiljö med höga stadsbyggnadskvaliteter, där det är enkelt och trevligt att vistas som oskyddad trafikant. 

Minska biltrafikens miljöpåverkan

Parkeringshanteringen i Uppsala kommun ska bidra till att successivt reducera biltrafikens miljöpåverkan.

Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

Uppsala kommuns parkeringshantering ska verka i riktning för att jämna ut konkurrensen mellan bil, kollektivtrafik, gång och cykel.

Effektiviserad markanvändning

Parkering är utrymmeskrävande, och genom en god parkeringshantering kan kommunen effektivisera sin markanvändning och bidra till att uppnå en mer hållbar stad.

Bidra till fortsatt stark centrumhandel

Parkeringshanteringen i Uppsala kommun ska bidra till en fortsatt stark centrumhandel.