Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Omvärldsanalys 2019

Varje år tar Uppsala kommun fram en omvärldsanalys. Syftet är att bevaka och upptäcka trender och händelser som påverkar kommunens verksamhet. Årets omvärldsanalys är ett viktigt planeringsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2020–2022.

Dokument

Sammanfattning

Varje dag pågår diskussioner i vår organisation om hur vi på bästa sätt kan möta trender och samhällsförändringar. Det handlar till exempel om demografiska förändringar, teknikutveckling och förväntningarna och behoven hos dem som bor, verkar och besöker Uppsala kommun.

I omvärldsanalysen fångar vi upp och beskriver förändringar i omvärlden och hur de påverkar vår verksamhet. Analysen ska tjäna som underlag för verksamhetsplanering i organisationens alla delar.

Det är de förtroendevaldas uppgift att i nästa steg prioritera och konkretisera hur kommunen ska arbeta för att möta trender och händelser på bästa sätt.