Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Planprogram

Områdesprogram Östra Fyrislund

Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av östra Fyrislund.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i programmet ligger på den övergripande strukturen av gator, kvartersmark med skilda användningssätt, grönstruktur/dagvattenhantering samt några bärande gestaltningsprinciper. Programmet indikerar även en möjlig utbyggnadsordning. Utbyggnaden kommer sannolikt att pågå i flera decennier. Totalt ges utrymme för ca 100 ha kvartersmark och ca 500 000 kvm BTA, varav ca 70 000 kvm i bostäder, eller omkring 600 lägenheter (exklusive expansion inom befintlig kvartersmark och områden där detaljplaneläggning redan pågår).